Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeids fysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie richt zich op de individuele begeleiding van de werkende mens met arbeidsregelateerde  en/of arbeidsrelevante klachten van het houdings - en bewegingsapparaat. De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken bij de interactie tussen de werknemer en de werkomgeving.

Diensten en producten van de arbeidsfysiotherapeut

  • Arbeidsfysiotherapeutische intake + analyse
  • Schriftelijke rapportage naar werkgever en bedrijfsarts / arbodienst. Werkplekonderzoek
  • Training o