Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeids fysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie richt zich op de individuele begeleiding van de werkende mens met arbeidsregelateerde  en/of arbeidsrelevante klachten van het houdings - en bewegingsapparaat. De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken bij de interactie tussen de werknemer en de werkomgeving.

Diensten en producten van de arbeidsfysiotherapeut

  • Arbeidsfysiotherapeutische intake + analyse
  • Schriftelijke rapportage naar werkgever en bedrijfsarts / arbodienst. Werkplekonderzoek
  • Training op werkplek
  • Arbeidsspecifieke training ( re- integratie) training 

Veelgestelde vragen

Hoe is de werkwijze?

Na aanmelding bij de arbeidsfysiotherapeut krijgt de werknemer binnen 3 werkdagen een afspraak voor een arbeidsfysiotherapeutische intake. Dit is een specifieke competentie van de arbeidsfysiotherapeut. In deze intake wordt, naast aandacht voor de klachten en evt. beperkingen, uitgebreid aandacht besteed aan alle facetten van het werk. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij relevante vragenlijsten en testen worden gebruikt. Na deze grondige analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld.
Indien nodig doet de arbeidsfysiotherapeut een werkplekonderzoek. Hierdoor ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en/of in stand houden van de klachten. Gekeken wordt o.a. naar houding en beweging, gedrag en ergonomie van de werkplek. Tevens komen onder meer werkdruk, ervaren van stress, fysieke belasting en pauze mogelijkheden aan de orde.
Van de gevonden waarden wordt een schriftelijke rapportage gemaakt voor werkgever, bedrijfsarts en/of arbodienst of andere relevante disciplines. De behandeling/begeleiding bestaat naast de fysiotherapeutische interventies (gericht op opheffen of verminderen van pijnklachten, verbeteren van houding en beweging) uit arbeidspecifieke training. Indien nodig wordt er training op de werkplek gegeven.

Wat is het doel van de begeleiding?

In de begeleiding van de individuele werknemer met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen zal de arbeidsfysiotherapeut samenwerken met de werkgever, arbodienst, huis en bedrijfsarts om te komen tot:
Verzuimpreventie.
Beperking van verzuim.
Verantwoorde werkhervatting.
Optimalisering van werkhouding en - gedrag.
Bevorderen van een gezonde werkomgeving.
Gezondheidsbevordering van de werknemer.

Hoe vindt de verwijzing plaats?

Werknemers die in aanmerking komen voor arbeidsfysiotherapie kunnen worden verwezen door huisarts, bedrijfsarts of specialist voor een arbeidsfysiotherapeutische intake. Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken via de directe toegankelijkheid.

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak