Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds.

Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.   Omdat er sprake kan zijn van deze samenhang, is specifieke kennis en diagnostiek van beide van groot belang.Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen orgaanfunctiestoornissen (blaas-, darm- en seksuele functiestoornissen) en functiestoornissen van de bekkenbodem en de daarmee samenwerkende spiersystemen. Bekkenfysiotherapeuten kunnen een specifiek oordeel geven over de problemen van de patïent en de klachten diagnosticeren en behandelen.De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken en heeft drie functies:

  • dragen van de buikorganen
  • openen en sluiten van de bekkenuitgang
  • bijdragen aan de stabiliteit van het bekken

De samenwerkende spieren rondom het bekken en in de lendestreek (het spierkorset) hebben een belangrijke stabiliserende rol voor het bekken en onderrug en daardoor een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De bekkenbodemspieren en het spierkorset kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen stoornissen optreden. Bekkenbodemspieren en het spierkorset zijn aan te spannen en te ontspannen, maar veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, voelen de functie niet en hebben er geen bewuste controle over. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperat