Buurtzorg T

BuurtzorgT is een onderdeel van de landelijke Buurtzorg organisatie, die zich richt op begeleiding en behandeling van cliënten, in de wijk waarin zij wonen. De landelijke organisatie Buurtzorg kenmerkt zich door kleine, professionele zelfsturende teams die proberen een verbinding te maken tussen individuele zorg, ondersteuning van de mantelzorg en van de buurt. BuurtzorgT biedt gespecialiseerd psychiatrische zorg, behandeling en begeleiding aan huis, in de wijk dicht bij de cliënt. Het zet zich in voor mensen die kampen met ziekte en beperkingen veroorzaakt door een psychiatrische stoornis en probeert hen zodanig te ondersteunen dat zij niet buiten de gemeenschap komen te staan. BuurtzorgT behandelt volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen die klachten hebben op het gebied van o.a. angst, depressie, bipolaire stemmingsklachten, psychotische klachten, verslavingsproblemen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen.

BuurtzorgT ‘Dedemsvaart & Omgeving’;

Het BuurtzorgT team ‘Dedemsvaart & Omsteken’ bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd maatschappelijk werker en een HBO psychiatrisch verpleegkundige. Door deze kleinschaligheid zijn de medewerkers direct bereikbaar voor de cliënt, de naasten en verwijzers. Na aanmelding vindt in dezelfde week ook de intake plaats, er zijn geen wachtlijsten!

Voor een aanmelding bij het BuurtzorgT team ‘Dedemsvaart & Omstreken’ is een verwijzing nodig  van een huisarts (of POH GGZ) of ander medisch specialist nodig.  De cliënt kan dit uiteraard ook zelf aanvragen bij de huisarts. Afhankelijk van de hulpvraag biedt BuurtzorgT korte of langer durende sociaal-psychiatrische behandeling en begeleiding bij de cliënt aan huis of in diens directe omgeving. Waar bij een herstel  gerichte behandeling wordt gezocht, zoveel als mogelijk gebruikmakend van dat wat men wel