Echografie

Wat is echografie

Echografie (ultrasound) is een krachtig diagnostisch hulpmiddel om verschillende soorten weefsels in beeld te brengen. Door nieuwe technologieën en hogere frequenties kunnen uitstekend structuren van het bewegingsapparaat in beeld worden gebracht als aanvullende diagnostiek.

Met een echografie apparaat wordt het bewegingsapparaat gedetailleerd in beeld gebracht. Afwijkingen zijn goed herkenbaar en objectief vast te leggen. Echografie kan onderdeel uitmaken van het podologische onderzoek doch ook separaat worden ingezet/aangevraagd door een behandelaar als aanvulling en/of beeldvorming van haar/zijn diagnostische proces.

Als MS (muskulo skeletal) U (ultrasound) echografist met als achtergrond fysiotherapeut kunnen ook andere gewrichten en structuren dan alleen voet/ enkel in beeld worden gebracht.Te denken valt aan het objectiveren van een tenniselleboog of een slijmbeursonsteking, geheel of gedeeltelijke pees en of spier scheuren, band letsel, inklemmingsproblematiek (impingement) van bv de schouder.  

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak