Ergotherapie

Ergotherapie, wat houdt dat eigenlijk in?

 Mensen kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen ondervinden door lichamelijke of psychische klachten. Hierbij kan een ergotherapeut helpen. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als iemand een beroerte heeft gehad, en hierdoor zijn linkerarm niet meer goed kan bewegen. Deze beperking heeft ook gevolgen voor het uitvoeren van activiteiten zoals het aankleden, het huishouden, koken, hobby en tuinieren. Het doel van ergotherapie is dat iemand dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig en verantwoord mogelijk kan uitvoeren.

Voorbeelden van activiteiten waarbij een ergotherapeut kan helpen om deze zelfstandiger uit te voeren zijn:

 • Huishoudelijke taken Zelfverzorging (o.a. wassen, douchen, aankleden)
 • Vrijetijds besteding (hobby, sociale contacten)
 • Het werk
 • Het zorgen voor iemand anders
 • Mobiliteit binnen- en buitenshuis

Voorbeelden van ziektebeelden / klachten waarmee u bij een ergotherapeut terecht kunt:

 • CVA
 • Ziekte van Parkinson
 • Multiple Sclerose
 • Dementie
 • Chronische rugklachten
 • Spierziekten Reuma (RA, artrose, enz.)
 • Fibromyalgie
 • Hand- en polsletsel
 • Tenniselleboog
 • RSI
 • Decubitus
 • Regelmatig vallen, of verhoogd risico op vallen (in en buitenshuis)
 • Algemene ouderdomsklachten

Overige: Mantelzorgers van cliënten met bovenstaande ziektebeelden.

De ergotherapiebehandeling

De ergotherapeut inventariseert eerst de activiteiten waarbij iemand problemen ervaart. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een behandelplan opgesteld. De ergotherapeut onderzoekt wat de exacte problemen zijn in de activiteiten, zodat een goede en passende oplossing gevonden kan worden. Deze oplossing kan bestaan uit het gebruik van een hulpmiddel, maar het kan ook zijn dat de ergotherapeut iemand leert om de activiteit op een andere manier uit te voeren of handelingen traint.

De ergotherapeut kan bij u aan huis komen. Dit is vaak wenselijk, omdat de problemen die iemand ervaart zich vaak in de thuissituatie voordoen. Het doel van ergotherapie is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, zowel in huis, op het werk, buitenshuis en in de vrije tijd. 

Hoe kunt u een ergotherapeut inschakelen en wordt ergotherapie vergoed?

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed in de basisverzekering. Voor een ergotherapiebehandeling moet u een verwijzing van een huisarts of specialist hebben. 

Afspraak maken

Telefonisch kunt u een afspraak maken of vragen stellen op telefoonnummer  0523-276542 secretariaat afdeling Revalidatie.      

Maak een afspraak