Fitkids

Wat is fitkids?

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Het programma staat onder leiding van een kinderfysiotherapeut. Het hoofddoel van Fitkids is de fysieke en mentale conditie van een kind te verbeteren. Door hen het plezier in bewegen weer te laten ontdekken verwachten we dat de kinderen zich een nieuwe levensstijl zullen aanmeten met daarin vanzelfsprekend meer beweging. De meeste zorgverzekeraars vergoeden Fitkids voor maximaal een jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen na Fitkids doorstromen naar een sportclub of sportvereniging.

Voor wie is fitkids?

Fitkids is er voor kinderen van 6-18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.  

Voorbeelden:     

Kinderen met motorische problemen, achterstanden

Kinderen met hart- of longproblemen

KInderen met een verstandelijke beperking

Kinderen met gedragsproblemen

Kinderen in een rolstoel.

Kinderen met verschillende aandoeningen trainen met elkaar. Het maakt niet uit wat een kind precies heeft, ieder kind in de groep heeft wel wat! In de aanpak van Fitkids staat het kind centraal. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de beperkingen van het kind.  

De intake

Voordat een kind gaat deelnemen aan Fitkids wordt er een individuele intake gepland bij de kinderfysiotherapeut. Tijdens de intake wordt aan zowel kind als ouder gevraagd wat ze willen bereiken bij Fitkids. Afhankelijk van de aangegeven problemen wordt er een motoriektest gedaan en/of de spierfunctie van verschillende spieren bekeken. Daarna zal er bij ieder kind een conditietest gedaan worden en zal ieder kind gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Iedere 3 maanden wordt met ouder en kind een evaluatie gepland, waarin de vorderingen besproken worden en de conditietest herhaald wordt.  

De fitkidslessen

Nadat de intake heeft plaatsgevonden starten de Fitkidslessen. Deze lessen worden gegeven aan een groepje van ca. 6 kinderen. Iedere groep wordt begeleid worden door twee medewerkers van Gezondheidscentrum Rollepaal, waarvan in ieder geval 1 fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk onze kinderfysiotherapeute zijn.   Tijdens de lessen wordt er zowel individueel, op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden er allerlei soorten sport en spel gedaan.  

Vergoedingen

Fitkids wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars volledig vergoed voor een maximale duur van 1 jaar. Bij een aantal chronische indicaties is het raadzaam om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben.

Kinderen hebben niet te maken met het verplichte eigen riosico van de ziektekostenverzekeraars. 

Stichting Fitkids

Stichting fitkids is opgestart als een project van Artsen voor Kinderen en is sinds oktober 2005 ondergebracht in een aparte stichting namelijk ‘Stichting Fitkids’. Stichting Fitkids heeft door heel Nederland inmiddels meer dan 160 Fitkidscentra geopend.   Voor meer informatie kunt u kijken op www.fitkids.nl of bellen/mailen met Mirjam Eggen-Navis (onze kinderfysiotherapeute).

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak