Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg, die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. (bron: KNGF)

Het dagelijks bewegen is het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen, als je meer moet bewegen, als je moeite hebt met bewegen. De fysiotherapeut kan veel voor u betekenen bij alle soorten bewegingsproblemen. Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut omdat zij problemen hebben met bewegen. U kunt door de huisarts verwezen worden naar een fysiotherapeut, maar sinds 1 januari 2006 is de fysiotherapeut ook rechtstreeks toegankelijk. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Fysiotherapeuten die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister besteden per jaar minimaal 40 uur aan deskundigheidsbevordering. Deskundigheidsbevordering wordt gedaan in de vorm van na- en bijscholing en deelname aan een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF)   

Behandeling fysiotherapie

U kunt op 2 manieren bij de fysiotherapeut terecht komen:

Via de huisarts. Dan hebt u een verwijzing met informatie over uw klacht(en) Via directe toegankelijkheid.   In het laatste geval zal de fysiotherapeut eerst een screening afnemen om vast te stellen of u bij de therapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij in overleg met u aan de slag. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als de fysiotherapeut samen met u besluit u te behandelen voor uw klacht(en), dan volgt na de screening de intake en het onderzoek, waarin u uitgebreid ondervraagd en onderzocht wordt. Zo krijgt de fysiotherapeut een goed beeld van uw klachten en uw lichamelijke conditie. Vervolgens worden gezamenlijke doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en actieve inzet verwacht in het herstel. De fysiotherapeut kan gebruik maken van een aantal interventies, zoals: oefentherapie, massage, fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook adviezen om herhaling of verergering van de klachten te voorkomen. Deze adviezen hebben betrekking op houding en verantwoord bewegen en sporten.  

Stagebegeleiding

Gezondheidscentrum Rollepaal is een opleidingsplek voor studenten fysiotherapie van de Hanze Hogeschool Groningen en de Saxion Hogeschool Enschede. Studenten hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de fysiotherapeuten en dienen zich aan dezelfde regels en afspraken te houden als hun gediplomeerde collega,s. Vragen of opmerkingen hierover kunt u stellen aan Huub Platvoet of aan een van de secretaresses.  

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten en vergoedingen

Als gevolg van kabinetsmaatregelen zit voor veel mensen sinds 1 januari 2004 fysiotherapie niet meer in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar.Voor fysiotherapie moet u zich aanvullend bijverzekeren om verzekerd te blijven voor dezelfde zorg
lleen voor de fysiotherapie in het basis paket geldt de eigen bijdrage.

Overzicht van aanvullende verzekeringen kunt u vinden op www.fysiotherapie.nl

Wat houdt de direkte toegankelijkheid in?

Fysiotherapie is vanaf 1 januari 2006 direct toegankelijk geworden voor iedereen. Dat betekent dat u geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig hebt voor de fysiotherapeut.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij/zij, of één van zijn/haar collega’s, in overleg met u de behandeling starten.

Plus status fysiotherapie Rollepaal

  Per 1 januari 2013 heeft de fysiotherapie afdeling van Gezondheidscentrum Rollepaal de PlusPraktijkstatus behaald.   PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's.  Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd. In de aanloop naar het behalen van die status worden er binnen de fysiotherapie afdeling enkele zaken gewijzigd. Een aantal zaken zijn intern en daar zult u als patiënt niets van merken. Wat merkt U dan wel als patiënt? Uw eerste afspraak zal waarschijnlijk langer duren dan u gewend bent.  De fysiotherapeut zal voor het vastleggen en in kaart brengen van uw klachten een procedure gebruiken die meer tijd vergt . Heeft u vragen en/of opmerkingen , vraag deze aan uw behandeld fysiotherapeut. Ook de secretaresses aan de balie kunnen u te woord staan.            

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak