Haptotherapie

Haptotherapie

 Haptotherapie is een therapie waarin centraal staat hoe jij je verhoudt tot de wereld om je heen. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij wat je voelt en ervaart in het contact met de ander. De gevoelens en ervaringen koppelen we aan de hulpvraag waarmee je komt. Herken je de ervaringen met de therapeut in het contact met de mensen in je omgeving? Kun je een patroon ontdekken in de wijze waarop je de ander tegemoet treedt of hoe je reageert als een ander naar jou toe komt?  Dit patroon kan je belemmeren in je bewegingsvrijheid ten opzichte van jezelf en de ander. Tijdens haptotherapie ervaar je de betekenis van deze patronen aan de lijve door positiebepaling en aanraking. Je mag stilstaan hoe deze patronen van reageren op je omgeving zijn ontstaan om vervolgens in het hier en nu keuzes te maken om er op een voor jou meer passende manier vorm aan te geven. Hierdoor ontstaat er ruimte en nieuwe mogelijkheden. Gevoel en verstand komen meer op 1 lijn.  

Als mensvisie gaat haptotherapie uit van de mens als geheel: lichaam ziel en geest. Dit alles beinvloed elkaar. In affectieve verbondenheid met jezelf en je omgeving mag je groeien tot een authentiek zelfstandig mens. Hierbij doorloop je de ontwikkelingfasen veiligheid, eigenheid, intimiteit en zelfstandigheid in contact met de ander.    

Hoe ziet de therapie er globaal uit.

 De eerst sessie is vooral een gesprek om de hulpvraag en achtergrond duidelijk te krijgen. De 2de en derde keer staat in het teken van ervaren d.m.v. positiebepaling(wat laat je zien als jij naar een ander toegaat) en aanraking ( wat laat je zien als de ander naar jou toegaat ). Daarna wordt er een behandelplan gemaakt met daarin de stappen om je doel te bereiken en wordt er een indicatie gegeven na hoeveel sessies er geëvalueerd wordt. In de volgende behandelingen mag je ervaren wat het effect is van het bij jou passend omgaan met probleem en daar actief vorm aan te geven in je dagelijks leven.  

Wanneer haptotherapie

 Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin de cliënt door middel van het haptonomisch affectief bevestigende contact wordt geholpen met problemen op het terrein van:

  • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel). Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Overbelast zijn.
  • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
  • Lichamelijke klachten met een psychosomatische oorzaak. Voorbeelden van lichamelijke klachten waarbij spanning op de voorgrond staan zijn buikpijn, hoofdpijn, spanningsklachten in de nek/schouders.  

Kinderhaptotherapie

Het kind is nog pril in zijn ontwikkeling. Met name de affectieve contacten die een appel doen op zijn/haar gevoels- en belevingswereld zijn essentieel voor de zelfontplooiing. Een kind kan zich het beste ontwikkelen in een vertrouwde,affectieve, veilige omgeving wat meestal een gezin is. Nu bestaat een gezin uit een dynamische groep van diverse individuen waardoor de vertrouwde, affectieve stimulans  niet altijd aanwezig is. De oorzaak kan velerlei zijn. Negatief gedrag roept negatieve gevoelens op. Hieruit kan zich een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Goede communicatie met wederzijds begrip is dan erg belangrijk. Wanneer een kind in haptotherapie komt,kijken we naar wat het nodig heeft om de ontwikkeling een positieve stimulans te geven en hoe zijn omgeving daaraan bij kan dragen.  Met kinderen werk ik vooral met spel zodat ze voelen/ervaren  en neem ouders en, in overleg, school mee in een passend aanbod om hun kinderen te ondersteunen.  

Praktijkgegevens

Voor meer informatie: www.hhpraktijk.nl

Rollepaal 7b 7701 Dedemsvaart

0523-611283

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak