Hartrevalidatie

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie vindt plaats na een hartfalen.

Hartfalen is een aandoening waarbij klachten als kortademigheid, vermoeidheid en conditieverlies een rol kunnen spelen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan tijdens dagelijkse activiteiten, zoals wandelen, fietsen, traplopen en huishoudelijke activiteiten.    

Behandeling:

Tijdens de contactmomenten met de fysiotherapeut zal er getraind worden om de kracht en het uithoudingsvermogen te verbeteren, binnen de mogelijkheden van de patiënt. Daarnaast speelt de fysiotherapeut een rol bij het begeleiden naar een actieve levensstijl. Hierbij wordt gestreefd naar een half uur matig intensief bewegen per dag. Aan het eind van de behandelperiode is het de bedoeling dat patiënten voldoende in staat zijn gesteld om de bewegingsactiviteiten verder zelfstandig voort te zetten. 

Over de praktijk

Wij zijn aangesloten bij de zorggroep Fynon en voldoen hiermee aan specifieke kwaliteitscriteria. Fysiotherapeuten bij de zorggroep Fynon werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, zijn specifiek geschoold op het gebied van hartfalen en hebben voldoende ruimte en middelen om de behandeling uit te voeren

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak