Kinderfysiotherapie

Werkwijze

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.   De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en geeft een advies. Dit kan een eenmalig advies zijn, een doorverwijzing of het advies om over te gaan tot behandeling.  


Wat is een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Het onderzoek en de behandeling richt zich hoofdzakelijk op de grofmotorische, fijnmotorische en zintuiglijke ontwikkeling.   Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Zij hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.  

De behandeling

De behandeling is gericht op het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.Het doel hiervan is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.   Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Indien nodig, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar. Voor een behandlieng aan huis is een verwijzing van een arts nodig.

Indicaties bij baby/peuter

Billenschuiver 

Hersenbeschadiging Ontwikkelingsachterstand                          

Huilbaby                                                                                   

Open ruggetje (spina bifida)                                                           

Te vroeg geborene ( pre- en/of dysmaturiteit)

Verlamming van de arm t.g.v. bevalling (plexus brachialis laesie)

Voorkeurshouding, evt. gecombineerd met een afgeplat/scheef hoofdje.                                 

Indicaties bij het jonge kind

Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden

Ademhalingsproblematiek

Afwijkend looppatroon

Hersenbeschadiging

Hypo- / hypermobiliteit

Jeugdreuma

Lage of hoge spierspanning

mentale retardatie

Motorische ontwikkelingsachterstand

Orthopedische afwijkingen

Indicaties bij het oudere kind

Ademhalingsproblematiek

DCD (Developmental Coordination Disorder)

Hersenbeschadiging

Houdingsproblemen

Hypo-/ hypermobiliteit

Jeugdreuma

Mentale retardatie

Motorische ontwikkelingsachterstand.

Schrijfproblemen

Sensomotorische problemen.

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak