Logopedie

Algemeen informatie Logopedisch Spectrum Nederland

Hieronder vindt u algemene informatie over de gang van zaken binnen onze praktijken.  Alle praktijken vallen vanaf 1 mei onder de naam Logopedisch Spectrum Nederland.

- NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onze behandelingen.

- (Basis)kwaliteitsregister Paramedici

Iedere logopedist die werkzaam is binnen onze organisatie staat ingeschreven in het (Basis)kwaliteitsregister Paramedici.

- De eerste afs