Logopedie

Algemeen informatie Logopedisch Spectrum Nederland

Hieronder vindt u algemene informatie over de gang van zaken binnen onze praktijken.  Alle praktijken vallen vanaf 1 mei onder de naam Logopedisch Spectrum Nederland.

- NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onze behandelingen.

- (Basis)kwaliteitsregister Paramedici

Iedere logopedist die werkzaam is binnen onze organisatie staat ingeschreven in het (Basis)kwaliteitsregister Paramedici.

- De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van. Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd. Ieder kind in onze praktijk krijgt een aantrekkelijke oefenmap.

- Annuleren van een afspraak

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Uw logopedist zal haar best doen u een ander tijdstip aan te bieden.   Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site:http://www.lctb.nl/logopedie.html

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Afhankelijk van de problematiek wordt een cli