Logopedie

Algemeen informatie Logopedisch Spectrum Nederland

Hieronder vindt u algemene informatie over de gang van zaken binnen onze praktijken.  Alle praktijken vallen vanaf 1 mei onder de naam Logopedisch Spectrum Nederland.

- NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van onze behandelingen.

- (Basis)kwaliteitsregister Paramedici

Iedere logopedist die werkzaam is binnen onze organisatie staat ingeschreven in het (Basis)kwaliteitsregister Paramedici.

- De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van. Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd. Ieder kind in onze praktijk krijgt een aantrekkelijke oefenmap.

- Annuleren van een afspraak

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Uw logopedist zal haar best doen u een ander tijdstip aan te bieden.   Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site:http://www.lctb.nl/logopedie.html

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of 2 maal per week ingedeeld.

Welke problemen kunnen wij behandelen?

- Taal (b.v. laat gaan spreken, in korte zinnen spreken, weinig woorden weten) ·
- Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (pre verbale logopedie) ·
- Spraak (b.v. slissen, schisis, onduidelijk spreken) ·
- Gehoor (b.v. gehoortraining bij hoortoestel of CI dragers) ·
- Mondmotoriek & OMFT (b.v. verkeerd slikken, open mond gedrag) ·
- Neurologische problematiek zoals afasie/dysartrie/slikstoornissen (b.v. ten gevolge van een beroerte of ongeval) ·
- Stem (b.v. een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel) ·
- Stotteren en broddelen ·
- Problemen met auditieve functies (b.v. auditief geheugen, geen verschil horen tussen f/v, de letters b-oo-m niet kunnen combineren tot het woord boom, de begin letter van een woord niet horen, een opdracht niet goed begrijpen terwijl dat gezien de intelligentie wel te verwachten is) ·
- Dyslexie ·
- Down Syndroom en logopedie

Is er een verwijzing nodig?

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.

Wordt logopedie vergoedt

Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplichte eigenrisico van
150,00. Dit eigenrisico geldt alleen bij betalende verzekerden. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigenrisico. Lees voor het bezoeken van onze praktijk altijd uw polisvoorwaarden. Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk maken wij een kopie van uw verzekeringsbewijs. Dit is voor onze administratie. Het is dus prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.

Krijgen wij zelf een factuur ?

Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Voor de behandelingen die onder het verplichte eigenrisico vallen (alleen bij volwassenen) krijgt u van uw verzekeraar de rekening toegestuurd.

Hoe vindt het contact met andre disciplines plaats?

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt, wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de school van uw kind of de KNO-arts die u naar logopedie verwees. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Is er sprake van een continue behandeling?

Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.