Oedeemtherapie

Wat is oedeem?

Twee derde van de mens bestaat uit water met opgeloste stoffen. Dit lichaamsvocht voert onder andere voedingsstoffen aan en afvalstoffen af en bevindt zich in verschillende compartimenten: in de cellen, tussen de cellen (intra-cellulair) en in de weefsels of organen (denk aan oogvocht, hersenvocht of traanvocht). Tussen de verschillende compartimenten vindt een voortdurende uitwisseling van vocht plaats. De uitwisseling van lichaamsvocht wordt geregeld door middel van drukverschillen. Door de bloeddruk wordt er vocht uit de bloedvaten geperst. Door de colloïd-osmotische druk (eiwitconcentratie verschillen) wordt het vocht aangetrokken door het compartiment met de hoogste eiwitconcentratie. Door weefseldruk op de kleine bloedvaatjes wordt vocht in de bloedvaten geperst. Normaal gesproken is de afstand tussen lichaamscellen en bloedvaten vrij klein. Deze ruimte wordt ingenomen door intracellulair (tussen de cellen in) vocht. Dit vocht is nodig voor het transport van voedingsmiddelen en afvalstoffen. Een plaatselijke vermeerdering van het intracellulaire vocht wordt een oedeem genoemd. Kortom: oedeem is een toename van vocht in de weefsels. De oorzaak daarvan kan velerlei zijn: hartfalen, nierfalen, spataderen, een slecht werkend lymfesysteem. Bekend is het zgn. “putjes” kunnen duwen in het weefsel. Minder bekend is dat dit putjes-fenomeen bij een lang bestaand oedeem verdwijnt: het weefsel verhard en ook al is er dan geen sprake meer van putjes, er is wel degelijk een oedeem.         

Wat doet een oedeemtherapeut?

 Bij de intake wordt allereerst gezocht naar de oorzaak van het oedeem. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld, dat in de regel bestaat uit lymfedrainage (een soort zachtmoedige massage), compressietherapie (arm of been wordt ingezwachteld) en indien mogelijk een oefenprogramma. Daarna volgt al dan niet een therapeutische kous.

Is een verwijzing noodzakelijk?

Vrijwel alle oedeemproblemen vallen onder de chronische aandoeningen; om die reden is een verwijzing van arts of specialist noodzakelijk. Vergoeding vindt vervolgens gewoon via het ziekenfonds plaats. Telefonsich kunt u een afspraak maken op nummer:0523 - 611283       

Afspraak maken

U kunt gebruik maken van ons formulier om een afspraak met ons te maken. Vul al uw gegevens in en wij zorgen dat we zo snel mogelijk een afspraak met u maken.

Maak een afspraak