Bedrijven

Arbeidsfysiotherapie  

Wat is arbeidsfysiotherapie?  arbeidsfysiotherapie heeft alles te maken met lichamelijke klachten die ontstaan zijn als gevolg van het werk of lichamelijke klachten waardoor het werk niet pijnvrij kan worden uitgevoerd (arbeids-gerelateerde of arbeids-relavante klachten). Daarnaast werkt de arbeidsfysiotherapeut ook preventief. Te denken valt dan aan een werkplekonderzoek en het aanpassen van de werkplek om de kans op klachten zo klein mogelijk te maken. Maar ook het geven van presentaties m.b.t voorlichting over bijvoorbeeld juiste werkhoudingen horen tot de bedrijfsfysiotherapie.  

Voor wie is arbeidsfysiotherapie?

Werkgevers die het verzuim op de werkvloer willen verminderen of werkgevers die op korte termijn hun werknemers willen laten behandelen door een fysiotherapeut. Ook een op maat gemaakt pakket afgestemd op het bedrijf is mogelijk: presentaties voor grote en kleine groepen, adviezen op de werkvloer, medical taping, bedrijfsfitness en reguliere fysiotherapie.    

Snelle interventie

Een snelle aanpak van lichamelijke klachten kan in de meeste gevallen leiden tot een (voor)spoedige oplossing/herstel. De directe interventie van de fysiotherapeut kan zodoende verlies van kostbare werktijd terugdringen. Prettig voor werkgever en werknemer! 

Tot slot kan Gezondheidscentrum Rollepaal nog van meer betekenis zijn voor uw bedrijf en uw werknemers. In een tijd van verregaande bezuinigingen in de gezondheidszorg, afwachtend verwijsgedrag, geprotocolleerde zorg etc. wordt menig werkgever geconfronteerd met ziekteverzuim, dat langer duurt dan strikt noodzakelijk is. Kostbare tijd gaat zo verloren, werkzaamheden kunnen niet of slechts ten dele worden uitgevoerd, dure vervanging vergroot de kostenpost.

Een directe interventie kan verlies aan kostbare tijd terugdringen. Een combinatie van fysiotherapie, sportfysiotherapie, bedrijfsfysiotherapie, eventueel gekoppeld aan een gedegen toepassing van complementaire geneeswijzen zoals acupunctuur, kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een snelle revalidatie.